Thông báo họp phụ huynh

Thông báo họp phụ huynh

THÔNG BÁO HỌP PHỤ HUYNH

Ngày đăng: 13/06/2022

THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH ONLINE LẦN 1.

Kính gửi quý phụ huynh học sinh lớp Pehal Online 7,8,9.

Nhằm giúp quý phụ huynh nắm được tình hình học tập của các con trong khóa học Online tại Học Viện Ngôn Ngữ Pehal.
Học viện tổ chức buổi họp nhằm thông báo một số thông tin cần thiết như sau:

1. Thông báo tình hình học tập giữa khóa, đánh giá tổng quan sự tiến bộ của các con.

2. Hướng dẫn phụ huynh phương pháp đồng hành hiệu quả trong giai đoạn 2.

Thời gian cụ thể như sau:

Pehal online 8: Thứ 5 16/06/2022 lúc 20h30-21h00

Pehal online 7: Thứ 6 17/06/2022 lúc 20h30-21h00

Pehal online 9: Thứ 7 19/06/2022 lúc 20h30-21h00

Đây là buổi họp ngắn, mong rằng quý phụ huynh sắp xếp tham dự đầy đủ để nắm được tình hình học tập của con ba mẹ nhé.
Học Viện Ngôn Ngữ Pehal The Start chân thành cảm ơn sự đồng hành và thấu hiểu của quý Phụ Huynh.

Trân trọng