THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHO LỚP 6-7 TUỔI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHO LỚP 6-7 TUỔI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHO LỚP 6-7 TUỔI

Ngày đăng: 30/12/2020

LỘ TRÌNH HỌC TẠI PEHAL THE START NĂM THỨ 1
 
Nắm vững nền tảng của tiếng Anh thông qua 4 môn kết hợp:
 
Geography (Địa lý)
 
History (Lịch sử)
 
Language (Ngôn ngữ)
 
Political science (Khoa học chính trị)
 
Thời gian học: 1 năm
 
Số buổi học: 3 buổi/ tuần
 
Thời lượng học: 1,5h/ buổi
 
 
1. Chương trình sẽ bắt đầu với môn Địa lý như là một nền tảng vững chắc cho học Tiếng Anh.
 
Tại sao Geography (Địa lý) cần được xem như là một nền tảng để học Tiếng Anh?
 
Thứ nhất: Phần lớn các từ vựng ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong Tiếng Anh có nguồn gốc từ lĩnh vực Địa lý. Ví dụ, từ AGON là tên của một thế vận hội ở Hy Lạp cổ đại, nó đã được sử dụng trong trong tiếng Anh như từ AGONY với nghĩa là sự đau đớn ở thể xác và tinh thần. Từ AGON cũng được sử dụng trong ngành giải phẫu học như từ AGONIST, có nghĩa là cơ tay. Hoặc từ AGON cũng đã được sử dụng trong ngành điện ảnh như từ ANTAGONIST, có nghĩa là nhân vật phản diện, bằng cách thêm gốc từ “ANT” vào.
 
Thứ hai: Làm chủ các thuật ngữ địa lý sẽ giúp chúng ta học Tiếng Anh một cách dễ dàng. Vì thông qua đó, chúng ta biết được nguồn gốc xuất phát của từ vựng Tiếng Anh, cũng như biết được hành trình di chuyển của từ vựng Tiếng Anh đi qua các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, văn hoá, y học, chính trị…
 
2. Kết hợp với Địa lý là môn Lịch sử.
 
History (Lịch sử) luôn gắn bó mật thiết với Địa lý như tay với chân. Thông qua Lịch sử chúng ta sẽ biết về những gì đã xảy ra trong quá khứ, và xảy ra ở địa danh nào trên thế giới. Bằng việc tìm hiểu Lịch sử thế giới, chúng ta sẽ được biết đến những thành tựu mà những người đi trước đã cống hiến cho nhân loại. Lịch sử cũng ghi lại những bài học có giá trị được nhân loại áp dụng cho tới ngày hôm nay, và tất nhiên sẽ còn tiếp tục được áp dụng trong tương lai. Tất cả những kiến thức bổ ích này sẽ được truyền tải chính xác bằng ngôn từ của chuyên ngành Lịch sử kết hợp với Địa lý.
 
3. Kết hợp với Địa lý, Lịch sử là môn Ngôn ngữ.
 
Language (Ngôn ngữ) là một phần không thể thiếu trong giao tiếp, truyền tải ý tưởng, thông điệp trong đời sống hàng ngày cũng như lưu giữ lại những kiến thức cho mai sau. Thông qua tìm hiểu Lịch sử thế giới và ngôn ngữ đi kèm chúng ta sẽ học được hành trình phát triển của Ngôn ngữ ở những vùng miền khác nhau, đặc biệt là ngôn ngữ Tiếng Anh.
 
4. Kết hợp với Địa lý, Lịch sử, Ngôn ngữ là môn Khoa học chính trị.
 
Political science (Khoa học chính trị) là khoa học về sự quản lí và quy luật vận hành của các quốc gia, tất nhiên sẽ luôn đi kèm với từng quốc gia khác nhau, và vì thế nó cũng không thể tách rời với kiến thức về Địa lý, Lịch sử và Ngôn ngữ.
Như vậy, năm học đầu tiên tại Pehal The Start các em sẽ được trang bị kiến thức nền tảng của 4 môn học này một cách có hệ thống trong mối liên kết chặt chẽ với nhau. Đây là tiền đề vững chắc để các em tiếp tục chinh phục kiến thức chuyên môn và kiến thức ngôn ngữ ở mức độ cao hơn trong những năm tiếp theo.