LỚP HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN ONLINE MÙA COVID

LỚP HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN ONLINE MÙA COVID

LỚP HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN ONLINE MÙA COVID

Ngày đăng: 06/10/2021

Nhằm đảo bảo cho các em không bị gián đoạn trong việc, nên học viện PEHAL THE START tổ chức học ONLINE cho các em học sinh cũ,

cũng như khai giảng các khóa mới cho các em ở những tỉnh xa không thể học trực tiếp được.

Các em được các thầy cô kiểm tra bài đầy đủ, chi tiết, hướng dẫn cặn kẽ, cũng như các em học sinh sẽ nộp bài bằng video

để các thầy cô giáo có thể theo dõi sát sao tiến độ học tập của các em, quyết tâm không để em nào bị bỏ lại phía sau.