BÁC SĨ ĐA KHOA NHÍ

BÁC SĨ ĐA KHOA NHÍ

BÁC SĨ ĐA KHOA NHÍ

Ngày đăng: 06/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH Y KHOA CỦA BÁC SĨ ĐA KHOA DÀNH CHO CÁC EM ĐÃ THÔNG THẠO NỀN TẢNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH CĂN BẢN.
 
Chương trình này được thiết kế với mục tiêu giúp cho các em có được kiến thức và kĩ năng nền tảng của tiếng Anh Y Khoa, bao gồm Y Khoa học đại, và Y học cổ đại.
 
Thông qua chương trình này các em sẽ được tiếp cận học về giải phẩu học, bệnh lý và thuốc, đồng thời các em cũng học được tất cả các gốc từ tiếng Anh liên quan.
 
Với chương trình Y học cổ đại sẽ giúp các em nắm bắt tất cả những vấn đề liên quan đến sức khoẻ, bắt mạch, thông thạo dược liệu, và thông thạo các kiến thức thải độc cũng như dinh dưỡng liên quan.
 
Đây là nền tảng để phục vụ cho các em có kiến thức kĩ năng trong cuộc sống, và có thể trở thành những bác sĩ tài giỏi trong tương lai.